Grafisk utvikling av logo i to versjoner for Solbakken gård.